Teren Mieszkaniowy ul. Staszica

lokdziałki stanowią tereny niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte roślinnością w stanie dzikim. Zlokalizowane są w Jaworznie, na terenie dzielnicy Stara Huta, po wschodniej stronie ul. Stanisława Staszica, w rejonie skrzyżowania z ul. Stawową. Powierzchnia i cechy geometryczne działek nr nr 28/21 i 28/23 typowe dla terenów wykorzystywanych na cele komunikacyjne, pozostałe działki o kształtach regularnych i powierzchniach umożliwiających racjonalne zagospodarowanie terenu zgodnie z przeznaczeniem. W sąsiedztwie zlokalizowane są: zabudowa jednorodzinna, zabudowa użytkowa położona po przeciwnej stronie ul. Staszica oraz lokal gastronomiczny sąsiadujący z przedmiotowym kompleksem, tereny ogrodów działkowych.

Powierzchnia terenu:

Działki gminne w obrębie geodezyjnym 274 m. Jaworzna:

 • nr 28/13 o pow. 762 m²,
 • nr 28/14 o pow. 779 m²,
 • nr 28/15 o pow. 706 m²
  wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/23 o pow. 284 m²,
 • nr 28/16 o pow. 796 m²
  wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/23 o pow. 284 m²,
 • DZIAŁKA SPRZEDANA nr 28/17 o pow. 803 m²
  wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/23 o pow. 284 m²,
 • nr 28/18 o pow. 816 m²
  wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/23 o pow. 284 m²,
 • DZIAŁKA SPRZEDANA nr 28/19 o pow. 947 m²
  wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/21 o pow. 286 m²,
 • nr 31/19 o pow. 1071 m²
  wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/21 o pow. 286 m²,
 • nr 31/20 o pow. 884 m²
  wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/21 o pow. 286 m².
Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

12MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Niewielki fragment działki nr 28/13 - 7KDD1/2 – tereny dróg dojazdowych

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowi sieć elektryczna, wodociągowo-kanalizacyjna i gazowa.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms