Teren Mieszkaniowo-Usługowy ul. Podgórska

lokdziałki zlokalizowane są w Jaworznie, na terenie dzielnicy Byczyna, w rejonie ul. Podgórskiej. Kompleksy działek mają kształty regularne, zbliżone do prostokątów, pozwalające na ich racjonalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Działki porośnięte trawą; teren działek płaski, niezagospodarowany. Najbliższe otoczenie działek stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny niezabudowane oraz tereny zadrzewione i zalesione. W dalszej odległości znajdują się obiekty handlowo-usługowe, tereny przemysłowo-usługowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej - ul. Podgórskiej, poprzez udziały w działce nr 59/2 będącej drogą wewnętrzną (nieurządzoną). Działka nr 59/2 ma kształt nieregularny – długa, wąska.

Powierzchnia terenu:

➢ działki nr 59/6 o pow. 226 m² i 90 o pow. 876 m² z udziałem 1/5 cz. dz. 59/2 o pow. 1079 m² w obr. geod. 293 m. Jaworzna - kompleks I wg mapy,
➢ działki nr 59/5 o pow. 216 m² i 91 o pow. 886 m² z udziałem 1/5 cz. dz. 59/2 o pow. 1079 m² w obr. geod. 293 m. Jaworzna- kompleks II wg mapy,
➢ działki nr 59/4 o pow. 221 m² i 92 o pow. 881 m² z udziałem 1/5 cz. dz. 59/2 o pow. 1079 m² w obr. geod. 293 m. Jaworzna- kompleks III wg mapy (działki sprzedane),
➢ działki nr 59/3 o pow. 241 m² i 93 o pow. 860 m² z udziałem 1/5 cz. dz. 59/2 o pow. 1079 m² w obr. geod. 293 m. Jaworzna- kompleks IV wg mapy (działki sprzedane).

Sytuacja prawna:

Własnosć Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek gminnych, położonych w rejonie ul. Podgórskiej w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargów: 8 sierpnia 2018 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:50.

Pełna treść ogłoszenai w pliku PDF:

Przeznaczenie:

7 MNU - Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności.

 

Infrastruktura:

W sąsiedztwie uzbrojenie: sieć energetyczna, wodociągowa i gazowa.
Z rysunkiem przebiegu sieci uzbrojenia i treścią operatu szacunkowego można zapoznać się w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Plac Górników 5, pok. 19.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms