Teren Mieszkaniowo-Usługowy ul. B.Prusa

Działki niezabudowane zlokalizowane w Jaworznie w dzielnicy Pszczelnik w rejonie ul. Bolesława Prusa. Działki stanowią teren o kształtach złożonych oraz o powierzchni umożliwiającej zagospodarowanie terenu zgodnie z przeznaczeniem. Działki porośnięte są roślinnością niską i drzewami.
W pobliżu zlokalizowane są: zabudowa jednorodzinna, zabudowa użytkowa (stacja trafo, kontener teletechniczny NETII), teren niezabudowany. Działki położone na terenie płaskim, przez część kompleksu przebiega sieć kanalizacyjna i energetyczna. Brak bezpośredniego dostępu do drogi – od strony południowej droga gruntowa, od strony północnej droga o nawierzchni z kostki betonowej.

Powierzchnia terenu:

Działki nr:
- 97/22 o pow. 1237 m²,
- 97/23 o pow. 472 m2,
- 166/17 o pow. 328 m2,

- 247/1 o pow. 51 m²
w obr. geod. 253 m. Jaworzna, położone w rejonie ul. Bolesława Prusa w Jaworznie.
Przedmiotowe działki zbywane będą jako jedna nieruchomość.

Sytuacja prawna:

Własnosć Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przeznaczenie:

MUII – tereny mieszkaniowo usługowe ekstensywnej zabudowy wraz z infrastrukturą techniczną dla obsługi tej strefy z dopuszczeniem lokalnych ujęć wody i lokalnych zbiorników i oczyszczalni ścieków na terenie poszczególnych działek.

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

 

Infrastruktura:

W sąsiedztwie uzbrojenie: sieć energetyczna, wodociągowa i gazowa.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms