Teren Mieszkaniowy ul. Wysoki Brzeg

nieruchomości położone są w Jaworznie, w lokalizacji peryferyjnej, na granicy z Mysłowicami.
Najbliższe otoczenie działek stanowi wolnostojąca zabudowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane porośnięte zielenią wysoką i średnią. W niewielkiej odległości zlokalizowane są tereny strefy przemysłowej. Nieruchomościposiadają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltobetonowej, oświetlonej i z chodnikami. W niewielkiej odległości znajduje się węzeł komunikacyjny z wjazdem na autostradę A4 i drogę krajową nr 1.
Działki stanowią nieruchomości niezabudowane o kształtach umożliwiających ich zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem. Pomiędzy działkami a poziomem ulicy znajduje się skarpa. Działki porośnięte są dosyć gęsto drzewami i krzewami.
Informacja Geologa Powiatowego: działki zlokalizowane są w obszarze powodziowym rzeki Przemszy.

Powierzchnia terenu:

działki gminne położone przy ul. Wysoki Brzeg w Jaworznie w obr. geod. 215 m. Jaworzna, oznaczone numerami:

  • 192 o pow. 1000 m²,
  • 193 o pow. 1006 m2,
  • 194 o pow. 985 m².
Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Przeznaczenie:

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działki w MPZP: 3MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich w postaci sieci: telekomunikacyjnej, energetycznej (napowietrznej), wodociągowej, teletechnicznej.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms