Teren Mieszkaniowo-Usługowy ul. Wincentego Drabika

lokDziałka położona w Jaworznie, po północnej stronie środkowego odcinka ul. Wincentego Drabika.
Działka stanowi teren niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością w stanie dzikim, o kształcie bardzo długim i wąskim, dużej pow. 1679 m². Teren nieuzbrojony. Dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej od strony południowej działki. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są tereny niezabudowane i niezagospodarowane.
W dalszej odległości znajduje się rozproszona zabudowa jednorodzinna i tereny użytkowe.

Powierzchnia terenu:

nr 104 o pow. 1679 m² w obr. geod. 193 m. Jaworzna

Sytuacja prawna:

Własnosć Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej położonej przy ul. Wincentego Drabika w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu: 21 lutego 2018 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:50.

Pełna treść ogłoszenai w pliku PDF:

Przeznaczenie:

MU-II – „tereny mieszkaniowo usługowe ekstensywnej zabudowy” wraz z infrastrukturą techniczną dla obsługi tej strefy z dopuszczeniem lokalnych ujęć wody i lokalnych zbiorników i oczyszczalni ścieków na terenie poszczególnych działek. Maksymalna wielkość działek budowlanych dla zabudowy jednorodzinnej 900 m2, dla zagrodowej 2000 m2. Dopuszcza się realizację i adaptuje wszystkie inne funkcje o działalności nieuciążliwej towarzyszące zabudowie mieszkaniowej.

Infrastruktura:

Uzbrojenie w drodze ul. Drabika: sieć wodociągowa i energetyczna.

Kontakt

Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 884, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms