Teren Mieszkaniowy ul. Bratków

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w rejonie ul. Bratków w Jaworznie. Działki o kształtach zbliżonych do kwadratów; powierzchnia działek lekko pofałdowana. Działki porośnięte trawą i nielicznymi drzewami. Zlokalizowane są w sąsiedztwie terenów zabudowy jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych i niezagospodarowanych. W dalszej odległości pojedyncze obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe. Dojazd do działek od strony ulicy Bratków o nawierzchni asfaltowej przez wydzieloną drogę wewnętrzną, gruntową nieutwardzoną. Przez północno-zachodnie narożniki działek nr 4556 i 4557 przebiega linia elektroenergetyczna z pasami technologicznymi.

Powierzchnia terenu:

działki gminna nr 4557 o pow. 900 m² w obr. geod. Byczyna

 

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Przeznaczenie:

MN20 - teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna (napowietrzna), wodociągowa.
Miejski Zarząd Dróg i Mostów: skomunikowanie działek z drogą publiczną wymaga wykonania zjazdu oraz utwardzenia drogi na działce wydzielonej pod obsługę komunikacyjną. MZDiM nie planuje wykonania żadnych prac drogowych w tym rejonie.

działki nr 4555 i 4556 zostały sprzedane.
Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
pl. Górników 5
tel: 32 61 81 713
e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms