Teren Mieszkaniowo-Usługowy ul. Lipinka

lok

Opis nieruchomości: działka niezabudowana, zlokalizowana przy ul. Lipinka, stanowiąca długi, wąski pas terenu. Niezbyt korzystne cechy geometryczne, duża powierzchnia nieruchomości. Działka w części zalesiona, objęta uproszczonym planem urządzania lasu. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane, zalesione i zakrzewione. W południowym krańcu działki przebiega podziemny przewód elektroenergetyczny oraz zlokalizowany jest słup elektroenergetyczny z latarnią.

 

Powierzchnia terenu:

nr 1737/2 o pow. 1971 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasto Jaworzno.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

MU-II – „tereny mieszkaniowo usługowe ekstensywnej zabudowy”

RP – „tereny upraw rolnych”

 

Infrastruktura:

W pasie drogowym ul. Lipinka przebiegają sieci: wodna, kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms