Teren Mieszkaniowy ul. Szprotawy

nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w rejonie ul. Szprotawy w Jaworznie w dzielnicy Dąbrowa Narodowa. Działka posiada kształt i potencjał umożliwiający zagospodarowanie działki, zgodnie z przeznaczeniem w planie. Działka porośnięta trawą, drzewami i krzewami. Teren działki niezagospodarowany. Przez działkę nie przebiega żadne kolidujące uzbrojenie. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny nowoprojektowanej i nowowybudowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane. W dalszej odległości znajdują się obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty oświatowe. Działki posiadają dostęp do nieurządzonej drogi publicznej – ul. Szprotawy

Powierzchnia terenu:

Działka gminna, położona w rejonie ul. Szprotawy w Jaworznie:
- nr 22/4 o pow. 631 m² z udz. 1/6 cz. dz. 22/8 o pow. 376 m² w obr. geod. 115 m. Jaworzna

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przeznaczenie:

1MN2 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna (projektowane: gazowa, kanalizacyjna).

Biuro ds. Geologii: działki znajdują się w pobliżu zapadliska, w zasięgu płytkiej eksploatacji górniczej do 80 m KWK „Jan Kanty”; inwestycje budowlane należy poprzedzić wykonaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
pl. Górników 5

tel: 32 61 81 713
e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms