Teren Mieszkaniowy ul. Rumiankowej

lokDziałki zlokalizowane w obrębie Byczyna miasta Jaworzna, po południowej stronie ul. Rumiankowej. Działki oznaczone numerami 685/6, 685/7, 685/8, 685/9, 685/11, 685/12 stanowią tereny o zróżnicowanych kształtach i powierzchni umożliwiającej racjonalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie miejscowym. Działka nr 685/10 – długa i wąska, o kształcie i cechach geometrycznych wynikających z docelowego jej wykorzystania na dojazd do poszczególnych nieruchomości. Działki stanowią tereny niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte roślinnością w stanie dzikim. Działki zlokalizowane są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ul. Rumiankowej oraz terenów niezabudowanych i niezagospodarowanych.

Powierzchnia terenu:

➢ nr 685/7 o pow. 603 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna wraz z udziałem 1/5 w działce nr 685/10 o pow. 407 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna,
działka sprzedana nr 685/8 o pow. 1041 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna wraz z udziałem 1/5 w działce nr 685/10  o pow. 407 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna,
➢ nr 685/9 o pow. 1067 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna wraz z udziałem 1/5 w działce nr 685/10 o pow. 407 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna,
➢ nr 685/11 o pow. 770 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna wraz z udziałem 1/5 w działce nr 685/10 o pow. 407 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna,
➢ nr 685/12 o pow. 650 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna wraz z udziałem 1/5 w działce nr 685/10 o pow. 407 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna,

 

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przeznaczenie:

MN09 - teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowi sieć elektryczna, wodociągowa. Dostęp z ul. Rumiankowej (bezpośredni/ przez działkę nr 685/10).

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms