Teren Mieszkaniowy ul. K. Olszewskiego

Opis nieruchomości: Najbliższe otoczenie działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane. W bliskiej odległości znajdują się obiekty handlowousługowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej od strony północnej, posiada także dostęp do drogi o nawierzchni nieurządzonej od strony południowej. Zaprojektowano także drogi publiczne, które w chwili obecnej nie są urządzone.
Każda działka ma kształt umożliwiający optymalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Działki porośnięte są trawą oraz pojedynczymi, nie przedstawiającymi wartości drzewami i krzakami. Na działkach nr: 168, 169, 170, 171 i 180, znajdują się większe skupiska drzew wymagające usunięcia. Działki nie są zagospodarowane. Przez działki nr 167 i 177 przebiega sieć gazowa.

Powierzchnia terenu:

dz. nr 159 o pow. 1363 m²,
dz. nr 160 o pow. 1355 m2,
dz. nr 163 o pow. 813 m²,
dz. nr 167 o pow. 1201 m²,
dz. nr 177 o pow. 1442 m²,
dz. nr 180 o pow. 934 m².

 

 

 

Przeznaczenie:

4MN - tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności

Infrastruktura:

Działki posiadają możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci telekomunikacyjnej, sieci energetycznej, sieci gazowej, sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej (w ulicy Olszewskiego).

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
pl. Górników 5
tel: 32 61 81 713
e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms