Teren Mieszkaniowo-Usługowy ul. Chłopickiego

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w rejonie ul. Chłopickiego w Jaworznie.
Działki 48, 49 posiadają kształt i potencjał umożliwiający zagospodarowanie działek, zgodnie z przeznaczeniem w planie. Działki porośnięte trawą, drzewami i krzewami. Teren działek niezagospodarowany. Przez działkę nie
przebiega żadne kolidujące uzbrojenie. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny pojedynczej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane. W dalszej odległości znajdują się obiekty usługowohandlowe, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty oświatowe. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej – ul. Chłopickiego, za pośrednictwem udziału w działce nr 47.

Powierzchnia terenu:

działki gminne, położone w rejonie ul. Chłopickiego w Jaworznie:
- nr 48 o pow. 665 m² z udz. 1/3 cz. dz. 47 o pow. 352 m² w obr. geod. 298 m. Jaworzna,
- nr 49 o pow. 664 m² z udz. 1/3 cz. dz. 47 o pow. 352 m² w obr. geod. 298 m. Jaworzna - DZAŁKA SPRZEDANA

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
- 4MNU - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej.

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna i kanalizacyjna.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms