Teren Mieszkaniowy ul. Herbowa

lokDziałki położone na terenie dzielnicy Cezarówka w Jaworznie, w rejonie skrzyżowania ul. Herbowej z ul. Sasanek. Działki stanowią teren o cechach geometrycznych i powierzchni umożliwiających ich racjonalne zagospodarowanie. Działki niezabudowane, porośnięte roślinnością w stanie dzikim. W bezpośrednim sąsiedztwie działek zlokalizowana są tereny niezabudowane, a także zabudowa jednorodzinna oraz pojedyncza użytkowa.

Powierzchnia terenu:
  • działka nr 1741/78 o pow. 329 m² w obr. geod. Cezarówka m. Jaworzna,
  • działka nr 1741/80 o pow. 261 m² w obr. geod. Cezarówka m. Jaworzna,
  • działka nr 1741/82 o pow. 331 m² w obr. geod. Cezarówka m. Jaworzna.
Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

MN15 – Mieszkalnictwo jednorodzinne w zespołach osiedlowych.

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowi sieć elektryczna i wodociągowa.

Kontakt

Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 884, 32 61 81 713

e-mail: rgo@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms