Teren Mieszkaniowy ul. Storczyków

Kompleks 2: kompleks działek o łącznej powierzchni 631 m2 ma kształt nieregularny, zbliżony do trójkąta. Teren działek niezagospodarowany, pofałdowany, porośnięty trawą.

Kompleks 3: kompleks działek o łącznej powierzchni 739 m2 ma kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta; teren działek niezagospodarowany, pofałdowany, porośnięty trawą.

Powierzchnia terenu:

  • Kompleks 2: działki nr 83/1 o powierzchni 325 m2, nr 100/3 o powierzchni 275 m2, nr 101/3 o powierzchni 31 m2, w obr. geodezyjnym 68 m. Jaworzna

  • Kompleks 3: działki nr 85/5 o powierzchni 219 m2, nr 86/5 o powierzchni 278 m2, nr 87/11 o powierzchni 242 m2 wraz z udz. 12/36 części w działkach nr 100/4 o pow. 419 m² i 87/10 o pow. 9 m² w obr. geod. 68 m. Jaworzna.
Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:
  • działki nr 85/5, 86/5, 87/11, 87/10 w obr. 68 położone są w terenie oznaczonym symbolem: 4MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
  •  działka nr 100/4 w obr. 68 położona jest w terenach oznaczonych symbolami (odpowiednio w częściach wynikających z wyrysu z planu): 4MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, niewielki fragment 1KDD – tereny drogi publicznej klasy „dojazdowa”,
  • działki nr 83/1, 100/3, 101/3 w obr. 68 położone są w terenach oznaczonych symbolami (odpowiednio w częściach wynikających z wyrysu z planu): 4MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 1KDD tereny drogi publicznej klasy „dojazdowa”.
  • działki nr 106/1, 106/2, 83/4, 83/5 w obr. 68 położone są w terenach oznaczonych symbolem 2MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Infrastruktura:

Kompleksy 2 i 3: Działki posiadają dostęp do drogi publicznej lokalnej o nawierzchni gruntowej. W sąsiedztwie nieruchomości podstawowe sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz gazowej.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms