Teren Mieszkaniowy ul. Polna

lokDziałka zlokalizowana po południowej stronie ul. Polnej, w rejonie skrzyżowania z ul. Jaworznicką, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do długiego, wąskiego prostokąta, niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta roślinnością w stanie dzikim. W północno-wschodnim narożniku działki przebiega linia sieci wodociągowej.

Powierzchnia terenu:

• działkę nr 39 o pow. 2936 m2 w obr. geod. 82 m. Jaworzna.

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

21MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowi sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa oraz kanalizacyjna.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms