Teren Mieszkaniowo-Usługowy ul. Abstorskich

lokdziałka zlokalizowana w Jaworznie, na terenie Osiedla Byczyna, po północnej stronie południowego odcinka ul. Tomasza Baranowskiego. Działka stanowi teren o kształcie prostokąta, niezabudowany, porośnięty roślinnością niską. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna. W sąsiedztwie obecność sieci elektrycznej i wodociągowej, działka posiada dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej. Przez działkę przebiega wodociąg.

Powierzchnia terenu:

działka nr 837/8 o pow. 440 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna

 

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasto Jaworzno.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

23MNU - „Zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności”. Przeznaczenie terenów: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszącymi usługami, obiekty i budynki użyteczności publicznej, obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne, place zabaw, ulice dojazdowe, miejsca postojowe i garaże, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona, izolacyjna oraz urządzenia służące ochronie środowiska, obronności, bezpieczeństwu publicznemu i zdrowiu ludzi;

Infrastruktura:

W sąsiedztwie obecność sieci elektrycznej i wodociągowej.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms