Wykaz lokali użytkowych

Lokale użytkowe będące w zasobie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, przeznaczone na wynajem:

1. ul. Grunwaldzka 276A – dz. 68/22 w obr. 144, KW18103

powierzchnia: 135,00 m² (4 pomieszczenia piwniczne)

opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną

 

2. ul. Jagiellońska 56 – dz. 36 w obr. 44

powierzchnia: 31,96 m² (2 pomieszczenia + wspólne wc)

opis: wyposażony w inst. wod-kan., elektryczną

 

3. ul. Jagiellońska 64 – dz. 36 w obr. 44

powierzchnia: 29,78 m² (2 pomieszczenia)

opis: wyposażony w inst. wod-kan., elektryczną

 

4. ul. Jagiellońska 64 – dz. 36 w obr. 44

powierzchnia: 15,50 m² (1 pomieszczenie)

opis: wyposażony w inst. elektryczną

 

5. ul. Kościuszki 10 – dz. 5/4 w obr. 146, KW22684

powierzchnia: 12,00 m² (1 pomieszczenie)

opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną

 

6. ul. Partyzantów 24 – dz. 166/233 w obr. 279, KA1J/00020243/2

powierzchnia: 16,05 m² (1 pomieszczenie piwniczne)

opis: wyposażony w inst. c.o.

 

7. ul. Powstańców Śląskich 15 – dz. 154/70 w obr. 273, KW19869

powierzchnia: 18,50 m² (1 pomieszczenie piwniczne)

opis: wyposażony w inst. c.o.

 

8. ul. Powstańców Śląskich 15 – dz. 154/70 w obr. 273, KW19869

powierzchnia: 29,00 m² (1 pomieszczenie piwniczne)

opis: wyposażony w inst. c.o.

 

9. ul. Powstańców Śląskich 17 – dz. 154/51 w obr. 257, KW17740

powierzchnia: 30,86 m² (1 pomieszczenie piwniczne)

opis: wyposażony w inst. c.o., elektryczną

 

10. ul. Wąska 2 – dz. 3 w obr. 44, KA1J/00002142/2

powierzchnia: 84,45 m² (3 pomieszczenia + wc)

opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną

 

11. ul. Wąska 2 – dz. 3 w obr. 44, KA1J/00002142/2

powierzchnia: 84,64 m² (4 pomieszczenia + wc)

opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną

 

12. ul. Wąska 2 – dz. 3 w obr. 44, KA1J/00002142/2

powierzchnia: 122,89 m² (2 pomieszczenia + wc)

opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną

 

13. ul. Matejki 24D – dz. 6/8 w obr. 17, KW16549

powierzchnia: 107,82 m² (5 pomieszczeń + wc)

opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną (dwa wejścia do lokalu)

 

14. ul. Matejki 24C – dz. 6/8 w obr. 17, KW16549

powierzchnia: 10,60 m² (1 pomieszczenie)

opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną

 

15. ul. Galmany 1 – 53/24 w obr. 191, KW23091

powierzchnia: 215,70 m² (cały budynek)

opis: brak mediów

 

16. ul. Galmany 1 – 53/24 w obr. 191, KW23091

powierzchnia: 115,00 m² (cały budynek)

opis: brak mediów

 

17. ul. Galmany 1 – 53/24 w obr. 191, KW23091

powierzchnia: 93,80 m² (cały budynek)

opis: brak mediów

 

18. ul. Flisaków 5 – dz. 4524 w obr. JELEŃ, KA1J/00030551/7

powierzchnia: 65,00 m² (1 pomieszczenie + 3 wc)

opis: wyposażony w inst. elektryczną

 

19. ul. Górnośląska 1– dz. 149/11 w obr. 81, KA1J/00010744/1

powierzchnia lokalu użytkowego: 19,20 m2 (1 pomieszczenie + wspólne wc)

opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną

 

20. ul. Górnośląska 1 – dz. 149/11 w obr. 81, KA1J/00010744/1

powierzchnia lokalu użytkowego: 19,97 m2 (1 pomieszczenie + wspólne wc)

opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną

 

21. ul. Górnośląska 1 – dz. 149/11 w obr. 81, KA1J/00010744/1

powierzchnia lokalu użytkowego: 23,14 m2 (1 pomieszczenie + wspólne wc)

opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną

 

22. ul. Ks. Mroczka 49 – dz. 217/1 w obr. 17C, KA1J/00042504/0

powierzchnia: 179,42 m² (12 pomieszczeń + 3 łazienki + 3)

opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną

 

23. ul. Kasprzaka 4A – dz. 80/13 w obr. 129, KA1J/00018385/2

powierzchnia: 204,00 m² (6 pomieszczeń + wc)

opis: wyposażony w inst. wod-kan., elektryczną

 

24. garaż nr 1 przy ul. Kolejarzy – dz. 15/4 w obr. 29, KA1J/00028584/0

powierzchnia: 18,00 m²

opis: brak mediów

 

25. garaż nr 144 przy ul. Zubrzyckiego – dz. 3/541 w obr. 156, KA1J/00010388/7

powierzchnia: 18,00 m²

opis: brak mediów

 

26. garaż nr 7 przy ul. Ariańskiej – dz. 3/17 w obr. 29, KA1J/00010960/1

powierzchnia: 18,00 m²

opis: brak mediów

 

27. garaż nr 52 przy ul. Wąskiej – dz. 3 w obr. 44, KA1J/00002142/2

powierzchnia: 18,00 m²

opis: brak mediów

Kontakt

Bożena Szyszko

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie

tel. 32 615 50 30 wew 422

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms