Wykaz lokali użytkowych

Lokale użytkowe oraz garaże będące w zasobie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, przeznaczone na wynajem:

1. ul. Grunwaldzka 276A – dz. 68/22 w obr. 144, KW18103

powierzchnia: 135,00 m² (4 pomieszczenia piwniczne)

opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną

 

2. ul. Kościuszki 10 – dz. 5/4 w obr. 146, KW22684

powierzchnia: 12,00 m² (1 pomieszczenie)

opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną

 

3. ul. Partyzantów 24 – dz. 166/233 w obr. 279, KA1J/00020243/2

powierzchnia: 16,05 m² (1 pomieszczenie piwniczne)

opis: wyposażony w inst. c.o.

 

4. ul. Powstańców Śląskich 17 – dz. 154/51 w obr. 257, KW17740

powierzchnia: 30,86 m² (1 pomieszczenie piwniczne)

opis: wyposażony w inst. c.o., elektryczną

 

5. ul. Wąska 2 – dz. 3 w obr. 44, KA1J/00002142/2

powierzchnia: 84,64 m² (4 pomieszczenia + wc)

opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną

 

6. ul. Wąska 2 – dz. 3 w obr. 44, KA1J/00002142/2

powierzchnia: 122,89 m² (2 pomieszczenia + wc)

opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną

 

7. ul. Matejki 24C – dz. 6/8 w obr. 17, KW16549

powierzchnia: 10,60 m² (1 pomieszczenie)

opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną

 

8. ul. M. Curie-Skłodowskiej 1b - dz. 161/2 w obr. 122, KA1J/00013366/8

powierzchnia: 44,56 m² (2 pomieszczenia + wspólny korytarz i wc)

opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną.

 

9. garaż nr 52 przy ul. Wąskiej – dz. 3 w obr. 44, KA1J/00002142/2

powierzchnia: 18,00 m²

opis: brak mediów

 

10. garaż nr 171 przy ul. Górników z "Danuty" - dz. 3/570 w obr. 156, KA1J/ 00010388/7

powierzchnia: 18,00 m²

opis: brak mediów

Kontakt

Bożena Szyszko

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie

tel. 32 615 50 30 wew. 459

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms