Teren Usługowy ul. Rozwojowa

lokDziałki zlokalizowane są w dzielnicy Jeleń w Jaworznie na skrzyżowaniu ul. Rozwojowej i ul. Wygoda, w odległości ok. 0,5 km od autostrady A4. Działka nr 3833/515 stanowi teren niezabudowany, pokryty roślinnością dziką. Na całej długości działki występuje rów melioracyjny, który nabywca nieruchomości zobowiązany będzie utrzymać. Działka nr 3833/563 na całej swej długości stanowi drogę asfaltową o szer. 6 m. Dojazd do nieruchomości następuje po drodze o nawierzchni asfaltowej. W opinii Wydziału Urbanistyki i Architektury przedmiotowe działki mają możliwość samodzielnego zagospodarowania.

Powierzchnia terenu:

działki nr 3833/515 o pow. 2642 m² w obr. geod. Jeleń,
działki nr 3833/563 o pow. 2534 m² w obr. geod. Jeleń.

nieruchomości o łącznej pow. 5.176 m

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

– działka nr 3833/515 obr. Jeleń: 1PU - tereny produkcyjno – usługowe, KDGP – drogi publiczne klasy „główna ruchu przyśpieszonego” (fragment), 1KDD - drogi publiczne klasy „dojazdowa”(fragment),
– działka nr 3833/563 obr. Jeleń: 1PU - tereny produkcyjno – usługowej, droga klasy KDGP - drogi publiczne klasy „główna ruchu przyśpieszonego” (fragment).


Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowi linia energetyczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa. Na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest sieć teletechniczna i sieć wodociągowa.

Współrzędne geograficzne

WGS84:

lat = 50.14688624653888, lng = 19.268755204975605

DMS:

N 50°8'48" E19°16'7"

GPS:

N 50°8.813174792332603' E19°16.1253122985363'

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms