Teren Mieszkaniowy ul. Podgórska

lokOpis nieruchomości: działka zlokalizowana w Jaworznie, po południowej stronie ul. Podgórskiej. Działka stanowi teren o kształcie nieregularnym, niezabudowany, porośnięty roślinnością niską. W pobliżu zlokalizowane są: zabudowa jednorodzinna, tereny niezabudowane i niezagospodarowane.

Powierzchnia terenu:

działka nr 1833/3 o pow. 1370 m ² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna.

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
6MNU - zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności - około 904 m².

3RP - Rolnicza przestrzeń produkcyjna (uprawy polowe, łąki i nieużytki) – około 466 m²:

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowych działek uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

Infrastruktura:

W sąsiedztwie obecność sieci elektrycznej i wodociągowej, działka posiada dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej.

Współrzędne geograficzne

WGS84:

lat = 50.17602939999999, lng = 19.303344400000015

DMS:

N 50°10'33" E19°18'12"

GPS:

N 50°10.561763999999414' E19°18.20066400000087'

 

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms