Teren Mieszkaniowy ul. Piękna

lokDziałki niezabudowane położone w Jaworznie w rejonie ulic Pięknej i Pogodnej, pośród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych. Działka nr 1/85 posiada kształt nieregularny, zbliżony do trójkąta. Teren nieruchomości jest pofałdowany, zadrzewiony, porośnięty roślinnością niską i średnią.

Powierzchnia terenu:

działki nr nr 1/85 o pow. 1191 m² w obr. geod. 78 m. Jaworzna,

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
- 32MN – tereny zabudowy mieszkaniowej
- 19KDD - 20KDD – tereny komunikacji (w niewielkich fragmentach)

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowych działek uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

Infrastruktura:

Działki posiadają bezpośredni dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej – sieci energetycznej, wodociągu, sieci gazowej oraz do dróg publicznych lokalnych - gruntowych.

Kontakt

Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 884, 32 61 81 713

e-mail: rgo@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms