Teren produkcyjno-usługowy przy ul. J.U. Niemcewicza

Nieruchomość gruntowa niezabudowana zlokalizowana w rejonie ul. Niemcewicza w Jaworznie. Działka o kształcie nieregularnym, niezagospodarowana, porośnięta drzewami i krzakami. Teren działki o zróżnicowanej wysokości, występują skarpy – działka wymaga mikroniwelacji. Najbliższe otoczenie działki stanowią tereny zabudowy usługowej, przemysłowo-usługowej, tereny zadrzewione. W dalszej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, obiekty użyteczności publicznej, zabudowa sakralna, obiekty oświatowe i usługowohandlowe. Działka położona w rejonie ul Niemcewicza o nawierzchni asfaltobetonowej, obecnie nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Miejski Zarząd Dróg i Mostów planuje wykonanie łącznika drogowego z ul. Niemcewicza w przypadku zbycia przedmiotowej nieruchomości.

Powierzchnia terenu:

działka gminna nr 69/44  w obr. geod. 276 m. o pow. 11 962 m².

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasto Jaworzno.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przeznaczenie:

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

- 1PU - tereny zabudowy produkcyjno – usługowej (pow. 11.237 m²),
- 2ZP – tereny parku (pow. 725 m²).

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

Infrastruktura:

W sąsiedztwie działki obecność sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Przez działkę przebiega kolidujące uzbrojenie terenu w postaci sieci kanalizacyjnej wraz ze strefą ochronną, znacznie utrudniające optymalne zagospodarowanie działki. Z rysunkiem przebiegu sieci uzbrojenia i treścią operatu szacunkowego można zapoznać się w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Plac Górników 5, pok. 19.

 


Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

 

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms