Teren Mieszkaniowy ul. Miodowa

lokNieruchomość położona po wschodniej stronie ul. Prostej w Jaworznie, składająca się z działek o kształtach dość regularnych, powierzchni i cechach geometrycznych umożliwiających racjonalne zagospodarowanie. Działki stanowią teren niezabudowany, niezagospodarowany, zadrzewiony (głównie sosna) i zakrzewiony, porośnięty roślinnością w stanie dzikim. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane i niezagospodarowane (zieleń w planie miejscowym), a po przeciwnej stronie ul. Prostej nowa zabudowa jednorodzinna oraz tereny budowlane niezabudowane i niezagospodarowane.

Powierzchnia terenu:

 

  • działkę nr 437/3 o pow. 6 651 m² w obr. geod. 107 m. Jaworzna
  • działkę nr 33/28 o pow. 3 059 m² w obr. geod. 105 m. Jaworzna.
Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
38 MN – „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczonymi nieuciążliwymi usługami”

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowi sieć elektryczna, wodna, gazowa, kanalizacyjna. Dojazd z ul. Prostej, w przypadku działki nr 33/28 gruntowe przedłużenie ul. Prostej.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms