Teren Usługowy ul. Wygoda/Inwestycyjna

lokDziałki położone w Jaworznie w rejonie ulic Wygoda i Inwestycyjnej, pośród zabudowy usługowej, przemysłowej i pojedynczych domów jednorodzinnych. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa usługowa. Do działki nr 3833/500 istnieje zjazd z głównej ul. Wygoda, natomiast do działki nr 4034/36 istnieje dojazd poprzez ul. Inwestycyjną. W odległości ok. 200 mb od przedmiotowych nieruchomości, w kierunku wschodnim znajduje się rondo ze zjazdem na drogę wojewódzką nr 903. Działki stanowią tereny płaskie, porośnięte roślinnością niską i średnią. Działki wymagają niewielkich prac rekultywacyjnych związanych z niwelacją terenu.
Działka nr 3833/500 posiada kształt nieregularny, przebiega przez nią szlak drogi gruntowej, a wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega rów odwadniający.
Działka nr 4034/36 posiada kształt zbliżony do trapezu. W poprzek działki przebiega rów odwadniający, a w północnej części działki znajduje się naturalny zbiornik wody stojącej.

Powierzchnia terenu:

działka nr 3833/500 o pow. 28.413 m² w obr. geod. Jeleń.

działka nr 4034/36 o pow. 41.217 m² w obr. geod. Jeleń.

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasto Jaworzno.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
▪ działka nr 4034/36 obr. Jeleń położona jest w terenie oznaczonym symbolem: 1PU

▪ działka nr 3833/500 obr. Jeleń położona jest w terenie oznaczonym symbolem: 3PU

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

Infrastruktura:

Działki posiadają możliwość podłączenia do energii elektrycznej, wodociągu i kanalizacji ogólnospławnej.

Współrzędne geograficzne

WGS84:

lat = 50.15375114081609, lng = 19.260959029197693

DMS:

N 50°9'13" E19°15'36"

GPS:

N 50°9.225068448965459' E19°15.657541751861572'

MyMaps Google:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1NhyPXxB3So6E4VrKXk_4HnFrIxw

 

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms