Teren Usługowy ul. Sztygarów

lokDziałki położone są po południowej stronie końcowego odcinka ulicy Grunwaldzkiej, w odległości około 70 m w linii prostej od ulicy i tworzą razem obszar o kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzony. Na działce nr 3/159 znajduje się trawa, wzdłuż granic żywopłot oraz pojedyncze drzewa. Działka nr 3/153 stanowi wydłużony teren o mocno zużytej nawierzchni asfaltowej. Działka nr 3/154 stanowi teren o kształcie prostokątnym.
W bezpośrednim sąsiedztwie działek znajduje się: od strony ulicy Grunwaldzkiej stacja gazowa; położony po stronie zachodniej teren o nawierzchni asfaltowej oraz tereny z zielenią urządzoną; położony po stronie południowo-zachodniej budynek biurowy; stacja trafo; pozostałe nawierzchnie asfaltowe; tereny z zielenią oraz tereny inwestycyjne po byłej KWK „Jan Kanty”.

Powierzchnia terenu:

nr 3/159 o pow. 2244 m² w obr. geod. 1026 m. Jaworzna,

nr 3/153 o pow. 872 m² w obr. geod. 1026 m. Jaworzna,

nr 3/154 o pow. 490 m² w obr. geod. 1026 m. Jaworzna.

 

Sytuacja prawna:

Własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta
Jaworzna do dnia 5 grudnia 2089 r.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

2U - tereny zabudowy usługowej:

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, teletechniczna.

Współrzędne geograficzne

WGS84:

lat = 50.22409842982769, lng = 19.243486784398556

DMS:

N 50°13'26" E19°14'36"

GPS:

N 50°13.44590578966148' E19°14.609207063913345'

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms