Teren Mieszkaniowy ul. Chrzanowska

lokDziałka posiada kształt wąskiego prostokąta (szer. około 14 m). Stanowi teren niezabudowany i niezagospodarowany, porośnięty roślinnością niską w stanie dzikim i pojedynczymi drzewami liściastymi. Ulica Chrzanowska w tym odcinku posiada nawierzchnię żwirową.

Powierzchnia terenu:

działka nr 25/2 o pow. 1210 m² w obr. geod. 299 m. Jaworzna.

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

MN 07- „mieszkalnictwo jednorodzinne w zespołach osiedlowych”.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszącymi usługami, obiekty i budynki użyteczności publicznej, obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne (…). Dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (…). Zakaz lokalizowania masztów i stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej (…).

Infrastruktura:

Uzbrojenie sąsiednich terenów stanowi: sieć elektryczna, wodociągowa i gazowa.

Kontakt

Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 884, 32 61 81 713

e-mail: rgo@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms