Teren Mieszkaniowy ul. Chrzanowska

lokprzedmiotowa działka stanowi teren niezabudowany i niezagospodarowany, o kształcie regularnym, zezwalającym na optymalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Nieruchomość porośnięta trawą oraz pojedynczymi samosiejkami drzew. Działka znajduje się na obszarze płytko zalegających wód gruntowych, na dzień oględzin nie wykazywała cech podmokłości. W północnej granicy działki zlokalizowany jest słup elektroenergetyczny, a ponad działką (w północnej granicy) przebiega linia niskiego napięcia. Poza tym przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie. W zachodniej granicy znajduje się ogrodzenie działki sąsiedniej. Działka posiada możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej oraz sieci telekomunikacyjnej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane. W dalszej odległości znajdują się obiekty handlowo-usługowe, użyteczności publicznej oraz obiekty oświatowe. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej (bez chodników). Komunikacja miejska autobusowa - przystanki w średniej odległości (ponad 500 m w linii prostej).

Powierzchnia terenu:

działka nr 25/2 o pow. 1210 m² w obr. geod. 299 m. Jaworzna.

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działki w MPZP: 5MNU – Zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności.

 

Infrastruktura:

Działka posiada możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej oraz sieci telekomunikacyjnej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane. W dalszej odległości znajdują się obiekty handlowo-usługowe, użyteczności publicznej oraz obiekty oświatowe. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej (bez chodników). Komunikacja miejska autobusowa - przystanki w średniej odległości (ponad 500 m w linii prostej).

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms