Teren Mieszkaniowy ul. Chodkiewicza

lokNieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana w rejonie ul. Chodkiewicza w Jaworznie, o łącznej powierzchni 1078 m². Działki stanowią teren o kształcie regularnym, umożliwiającym zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem; teren działek porośnięty roślinnością niską i wysoką - drzewami oraz krzewami. Teren nieruchomości wymagający przeprowadzenia niewielkich prac niwelacyjnych. Przez działkę nr 559 przebiega kolidujące uzbrojenie terenu w postaci gazociągu. Na działce zlokalizowany jest także osadnik bezodpływowy. W sąsiedztwie działki zlokalizowane są tereny niezabudowane, zadrzewione, zakrzewione oraz nowowybudowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do nieurządzonej drogi publicznej. Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna.

Powierzchnia terenu:

działki gminne nr 553/2 o pow. 484 m² i 559 o pow. 594 m² w obr. geod. 18c m. Jaworzna, położone w rejonie ul. Chodkiewicza w Jaworznie.

Działki będą zbywane łącznie.

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przeznaczenie:

22MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z nieuciążliwymi usługami jako funkcja uzupełniająca.

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
pl. Górników 5, 43-600 Jaworzno
tel: 32 61 81 713
e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms