Teren Mieszkaniowy ul. Gwardii Ludowej

lokDziałka stanowi niezabudowaną nieruchomość położoną w Jaworznie przy ul. Gwardii Ludowej o kształcie wydłużonego czworoboku. Działka porośnięta jest roślinnością w stanie dzikim. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny zielone i tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Powierzchnia terenu:

- nr 48 o pow. 2.173 m² w obr. geod. 1038 m. Jaworzna.

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

– MN06 - mieszkalnictwo jednorodzinne w zespołach osiedlowych.

– ZN05 - zieleń nieurządzona w tym lasy prywatne.

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

Infrastruktura:

Uzbrojenie położone jest w drodze dojazdowej i stanowią je sieci teletechniczna, wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna. Na granicy działki zlokalizowana jest sieć kanalizacyjna.

Kontakt

Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 884, 32 61 81 713

e-mail: rgo@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms