Teren Usługowy ul. Elektryków

Działki zlokalizowane po wschodniej stronie ul. Elektryków w Obszarze Inwestycyjnym Przemysłowa III.

Powierzchnia terenu:

działka nr 130, obr 150, powierzchnia: 3475 m2

Sytuacja prawna:

Własność prywatna

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż

Przeznaczenie:

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

działka nr 130:

3PU tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej

 

Infrastruktura:

Drogi wewnętrzne, sieci kanalizacyjne, deszczowe, sanitarne, sieć wodociągowa oraz sieć elektroenergetyczna i kanalizacja teletechniczna.

Uwaga:

Dane kontaktowe do sprzedającego działki dostępne w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej.

lok

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms