Regulamin umieszczenia oferty w Bazie Ofert Inwestycyjnych
  1. Baza Ofert Inwestycyjnych to bezpłatna baza terenów położonych w granicach administracyjnych Jaworzna, przeznaczonych na sprzedaży, których właścicielem są osoby prywatne. Baza prowadzona jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem: http://msiot.um.jaworzno.pl/msiot/pi/index.php

  2. Baza zawiera oferty nieruchomości, których właściciele zwrócili się do Urzędu Miejskiego o promocję nieruchomości. Oferta musi być sporządzona zgodnie z załączonym w regulaminie wzorem.

  3. Propozycję terenu do umieszczenia w Bazie należy zgłaszać w wersji papierowej do Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej.

  4. Wniosek musi zostać czytelnie podpisany przez właściciela lub wszystkich współwłaścicieli działki.

  5. Wniosek może dotyczyć jednej działki.

  6. Wnioskodawca może zgłosić maksymalnie trzy wnioski.

  7. Warunkiem umieszczenia oferty w bazie jest przeznaczenie nieruchomości na cele przemysłowe, usługowe oraz mieszkaniowe. (zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego).

  8. Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert.

  9. Oferta będzie wyświetlana w bazie przez okres 6 miesięcy.

  10. Zgłaszający ofertę do bazy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Urząd Miejski o końcu ważności oferty.

 

Baza Ofert Inwestycyjnych prowadzona jest przez Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie, pl. Górników 5, p. 233.


Osoby do kontaktu:

Krystyna Kotulska – krystyna.kotulska@um.jaworzno.pl, 32 61 81 712,

Mateusz Piętak – mateusz.pietak@um.jaworzno.pl, 32 61 81 884.

 

Wniosek o wprowadzenie do Bazy Ofert Inwestycyjnych:

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms