Teren Mieszkaniowy ul. Wiosny Ludów

lokNieruchomości gruntowe, położone na terenie osiedla Jeleń, po północnej stronie początkowego odcinka ul. Wiosny Ludów. Działki o kształtach regularnych, niezabudowane  i niezagospodarowane, porośnięte roślinnością niską. Działka nr 3768/21 położona jest bezpośrednio przy ul. Wiosny Ludów, dostęp do działki nr 3768/31 zapewniony jest przez wyznaczony geodezyjnie dojazd. Przez działkę nr 3768/21 przebiega kabel telefoniczny.
Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i usługowa, wolnostojąca, a od strony południowej tereny szkoły podstawowej i domu kultury. Do nieruchomości istnieje zjazd z ul. Wiosny Ludów. Pomiędzy działkami a poziomem drogi znajduje się rów odwadniający, wzmocniony płytami ażurowymi a od działki nr 3768/21 doprowadzony jest łącznik z kanałem betonowym.

 

Powierzchnia terenu:

• działka nr 3768/21 o pow. 629 m² w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna (działka sprzedana),
• działka nr 3768/31 o pow. 581 m² w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna.

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
działki nr nr 3768/20 i 3768/21: MUII – tereny mieszkaniowo-usługowe ekstensywej zabudowy, L-droga lokalna (w niewielkich fragmentach),
• działki nr nr 3768/31 i 3768/33: MUII – tereny mieszkaniowo-usługowe ekstensywej zabudowy.

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

Infrastruktura:

Uzbrojenie pobliskich terenów budowlanych: sieć elektryczna, wodociągowa, gazowa.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms