Teren Mieszkaniowy ul. Cegielniana

lokDziałka położona w Jaworznie w rejonie ul. Cegielnianej. Zachodnia część działki posiada kształt zbliżony do możliwego do zabudowy prostokąta o szerokości około 17-19m, a następnie przechodzi w długi i wąski pas gruntu (przy długości nieco ponad 120 m szerokości wynosi około 5m). Działka stanowi teren niezabudowany i niezagospodarowny, odgrodzony od ulicy ogrodzeniem prowizorycznym. W sąsiedztwie zlokalizowana jest: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa sakralna (kościół katolicki), zabudowa wielorodzinna i tereny niezabudowane. Działka położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej.

Powierzchnia terenu:

działka nr 287/2 o pow. 1661 m ² w obr. geod. 187.

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

5MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
Strefa 5MU. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, teren koncentracji mieszkalnictwa i usług nieuciążliwych o charakterze centrotwórczym - komercyjnych i publicznych, takie jak: usługi handlowe, usługi gastronomii, kultury i nauki, rozrywki, informacji i łączności, obiekty turystyki (hotele), galerie, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, administracji publicznej i organizacji społecznych (…). Przeznaczenie dopuszczalne: budynki użyteczności publicznej, budynki zamieszkania zbiorowego, pasaże handlowo-usługowe, obiekty i urządzenia małej architektury (…).

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich: sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

Współrzędne geograficzne

WGS84:

lat = 50.22193878616209, lng = 19.253762623048942

DMS:

N 50°13'18" E19°15'13"

GPS:

N 50°13.316327169725497' E19°15.225757382936536'

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms