ul. K. Olszewskiego

Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana położona na terenie Jaworzna w strefie śródmiejskiej. Nieruchomość położona jest wśród zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy użyteczności publicznej. Dojazd do nieruchomości odbywa się łącznikiem z ulicy Olszewskiego – oświetlonej i z obustronnym chodnikiem. Nieruchomość obejmuje działkę o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta, zabudowaną wolnostojącym budynkiem byłego Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie.

Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony i bez poddasza. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Ściany fundamentowe żelbetowe, monolityczne, ściany fundamentowe betonowe i ceglane. Ściany konstrukcyjne z cegły ceramicznej pełnej oraz bloczków żużlobetonowych, ściany wewnętrzne z cegły pełnej, częściowo w konstrukcji lekkiej. Strop wykonany z płyt wiórowo-cementowych mocowanych do dolnego pasa wiązarów kratownicy. Dach drewniany, dwuspadowy, pokryty papą na lepiku. Obróbki blacharskie stalowe, rynny i rury spustowe PCV. Schody żelbetowe. Okna PCV (starego typu), częściowo ślusarka metalowa.
Drzwi wejściowe: antywłamaniowe i stalowe. Drzwi wewnętrzne typowe płycinowe. Posadzki betonowe,
obłożone płytkami terakota, płytkami ceramicznymi, płytkami gresowymi, lastriko, część podłóg obłożona wykładzinami typu gumolit. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. Część okładzin z płytek ceramicznych. Elewacja otynkowana tynkiem zwykłym, nakrapianym. Instalacje wewnętrzne: centralne ogrzewanie i ogrzewanie wody z nowego pieca centralnego ogrzewania poprzez system grzejników żeberkowych i aluminiowych, konwektorowych (brak zaworów termoregulacyjnych), instalacja wodna, kanalizacyjna, elektryczna i odgromowa. Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
Powierzchnia zabudowy wg książki obiektu budowlanego: 481 m2.
Powierzchnia użytkowa wg książki obiektu budowlanego: 389 m2.
Powierzchnia użytkowa wg stanu faktycznego: 419,12 m2.
Kubatura budynku wg książki obiektu budowlanego: 2.066 m3.
Rozbieżność stanu faktycznego powierzchni użytkowej budynku z zapisami w książce obiektu budowlanego wynika z faktu nieuwzględnienia pomieszczeń SCE.

Teren działki płaski, działka porośnięta drzewami liściastymi, zieleń uporządkowana. Nawierzchnia wokół budynku została utwardzona tłuczniem budowlanym.
Na działce zlokalizowany jest budynek o konstrukcji metalowej nietrwale związany z gruntem oraz w granicy działki budynek gospodarczy w bardzo złym stanie technicznym, nieprzedstawiający wartości.

Powierzchnia terenu:

zabudowana działka nr 84 o pow. 1155 m² w obr. geod. 267 m. Jaworzna.

Sytuacja prawna:

Własność gminy miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Termin i miejsce przetargu: 12 czerwca 2019 r. sala nr 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 11:00.

Przeznaczenie:

2U - tereny zabudowy usługowej ogólnomiejskiej:
- przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa wyłącznie w formie budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych na potrzeby biur, handlu, gastronomii, opieki zdrowotnej, oświaty, w tym żłobków i przedszkoli, nauki, kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku oraz hoteli i pensjonatów.

Infrastruktura:

Do nieruchomości doprowadzone są z ul. Olszewskiego przyłącze wody, energii elektrycznej, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms