Teren Mieszkaniowy ul. Nauczycielska

lokPrzedmiotowe działki zlokalizowane są w Jaworznie przy ul. Nauczycielskiej w dzielnicy Byczyna, pośród wolnostojących domów wielorodzinnych i jednorodzinnych. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi wolnostojąca zabudowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane. Do nieruchomości istnieje wjazd z gruntowego utwardzonego tłuczniem fragmentu ulicy Nauczycielskiej. Ulica jest skanalizowana i oświetlona.
W odległości ok. 400 m od przedmiotowej nieruchomości, w kierunku północnym znajduje się węzeł drogowy DK79 i S1 umożliwiające dogodną komunikację z miastami sąsiednimi. Działka nr 361/18 o nachyleniu w kierunku południowo-wschodnim. Obie działki posiadają kształt foremnych prostokątów, porośnięte są trawą i krzakami.

Powierzchnia terenu:

działka nr 361/18 o pow. 1393 m ² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna.

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

MNU05 – zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności.

 

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenu sąsiedniego stanowią sieci: elektryczna i wodociągowa.

Współrzędne geograficzne

WGS84:

lat = 50.161063959704784, lng = 19.315820261836052

DMS:

N 50°9'39" E19°18'56"

GPS:

N 50°9.663837582287016' E19°18.949215710163116'

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms