Teren Mieszkaniowy ul. Szarych Szeregów

lokPrzedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenie osiedla Ciężkowice, po wschodniej stronie ul. Szarych Szeregów. działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, w którym znajdowała się dawna przychodnia zdrowia oraz budynkiem garażowo-gospodarczym. Teren działki płaski. W południowo – zachodnim narożniku budynku znajduje się duże drzewo liściaste, poz tym na działce zieleń średnia i niska wymagająca uporządkowania.
Teren ogrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej na słupkach stalowych. Brama z furtką z siatki stalowej w przęsłach. Ogrodzenie znajduje się w złym stanie technicznym.
Do nieruchomości doprowadzone są z ulicy Szarych Szeregów: przyłącze wody, linia napowietrznej energii elektrycznej. Istnieje możliwość podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej i teletechniki. Budynek wolnostojący, piętrowy, podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Budynek stanowi pustostan. Konstrukcja budynku tradycyjna – murowana. Ściany fundamentowe żelbetowe, monolityczne, ściany fundamentowe betonowe i ceglane. Ściany konstrukcyjne z cegły ceramicznej pełnej oraz bloczków żużlobetonowych, ściany wewnętrzne z cegły pełnej. Strop nad piwnicą, parterem i piętrem betonowy. Dach drewniany, dwuspadowy, pokryty eternitem oraz papą. Obróbki blacharskie stalowe, rynny i rury spustowe stalowe. Schody żelbetowe. Stolarka: okna drewniane, skrzynkowe, drzwi wejściowe drewniane, drzwi wewnętrzne typowe. Podłogi drewniane, obłożone wykładzinami PCV. Tynki wewnętrzne wapienne. Elewacja otynkowana tynkiem zwykłym, nakrapianym. Instalacje wewnętrzne; instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna, ogrzewanie piecowe (piece częściowo zdemontowane). Media na budynku odłączone i zabezpieczone. Powierzchnia ogólna budynku: podziemie – 73,06 m2, parter – 68,45 m2, piętro – 68,94 m2, poddasze 26,50 m2. Powierzchnia użytkowa przyjęta na potrzeby operatu szacunkowego: 137,39 m2. Budynek posiada świadectwo charakterystyki energetycznej. Budynek znajduje się w złym stanie technicznym, kwalifikuje się do kapitalnego remontu. Budynek garażowy o pow. zabudowy około 30 m2, murowany z bloczków i cegły, przykryty dachem żelbetowym. Obiekt w bardzo złym stanie technicznym.

Powierzchnia terenu:

Działka nr 243/1 o pow. 225 m² w obr. geod. 17C m. Jaworzna.

Powierzchnia ogólna budynku: podziemie – 73,06 m2, parter – 68,45 m2, piętro – 68,94 m2, poddasze 26,50 m2. Powierzchnia użytkowa przyjęta na potrzeby operatu szacunkowego: 137,39 m2.

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

69MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 31KDD – drogi publiczne o funkcji ulic dojazdowych (w niewielkim fragmencie).

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów stanowi sieć elektryczna i wodociągowa.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms