Teren mieszkaniowy ul. Cezarówka Górna

lokPrzedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenie osiedla Cezarówka, po północnej stronie początkowego odcinka ul. Cezarówka Górna w Jaworznie. Działka stanowi teren o dużej powierzchni (6252 m²) i kształcie trójkątnym (szer. około 51 m licząc wzdłuż ulicy). Działka stanowi teren niezabudowany, użytkowany rolniczo.

Powierzchnia terenu:

działka nr 1742/8 o pow. 6252 m² w obr. geod. Cezarówka m. Jaworzna.

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzeaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

• MN16 „mieszkalnictwo jednorodzinne w zespołach osiedlowych” (pow. 4270 m²)
• RP05 „ uprawy polowe, łąki, pastwiska” (pow. 1982 m²)

Strefa MN16 wyznacza przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa jednorodzinna oraz powiązane z nią obiekty
gospodarcze, garaże, dojazdy i dojścia; usługi stanowiące część budynku mieszkalnego oraz występujące
samodzielne (…), w tym: warsztaty samochodowe (…), przyłącza, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej
(…).
Strefa RP05 wyznacza przeznaczenie dopuszczalne: produkcyjne i nieprodukcyjne tereny rolne (…);
zalesienia poza strefami technicznymi linii elektroenergetycznych; zabudowa siedliskowa i gospodarstwa rolne
lokalizowane wyłącznie w styku z drogami publicznymi (…); obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury
technicznej, dojazdy, dojścia piesze i ścieżki rowerowe (…).

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowi sieć: elektryczna i wodociągowa.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms