Teren Usługowy ul. Flisaków

lokPrzedmiotowa działka zlokalizowana jest przy ul. Flisaków 5, na terenie osiedla Jeleń w Jaworznie. Działka stanowi teren płaski (ze spadkiem w kierunku północno-zachodnim), o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu, porośnięty trawą. W bezpośrednim otoczeniu działki zlokalizowane są tereny zabudowy mieszkaniowej w ekstensywnej zabudowie.
Dojazd do działki następuje po nawierzchni utwardzonej kamieniem od strony ulicy Flisaków.

Powierzchnia terenu:

działka nr 4053/1 o pow. 176 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna.

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Informacje dot. procedury zbycia przedmiotowych działek uzyskać można w Biurze Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 pok. 22 (tel. 032 61 81 636).

Przeznaczenie:

MU II - "tereny mieszkaniowo - usługowe ekstensywnej zabudowy (...)"

Przedmiotowa działka położona jest w obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MU II. Dla terenów oznaczonych symbolami MUII wyznacza się tereny mieszkaniowo - usługowe ekstensywnej zabudowy wraz z infrastrukturą techniczną dla obsługi tej strefy z dopuszczeniem lokalnych zbiorników i oczyszczalni ścieków na terenie poszczególnych działek. Maksymalna wielkość działek budowlanych dla zabudowy jednorodzinnej 900 m2, dla zagrodowej 2000 m2. Dopuszcza się realizację i adaptacje na wszystkie inne funkcje o działalności nieuciążliwej towarzyszące zabudowie mieszkaniowej (...).

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowych działek uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 032 61 81 624).

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenu stanowi: indywidualna sieć kanalizacyjna (szambo), sieć wodociągowa i sieć elektroenergetyczna.

Uwaga:

Na przedmiotowej działce zlokalizowany jest budynek o funkcji użytkowej, wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowanym, niepodpiwniczony. Przedmiotowy budynek uprzednio wykorzystywany był na cele handlowo-gastronomiczne. Budynek posiada pomieszczenia: bar wraz z zapleczem, sala klubowa 1, sala klubowa 2, WC dla personelu, WC dla kobiet, WC dla mężczyzn. Na zewnątrz znajduje się rampa i pochylnia. Rok budowy: 1940, budynek został przebudowany i modernizowany kilka lat temu na funkcję baru.

Współrzędne geograficzne

WGS84:

lat = 50.16188959956115, lng = 19.244309216737747

DMS:

N 50°9'42" E19°14'39"

GPS:

N 50°9.713375973668974' E19°14.658553004264832'

Kontakt

Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 884, 32 61 81 713

e-mail: rgo@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms