__________________________________________________________________________________________________


Nota prawna


Główny serwis oraz serwisy tematyczne dostępne w niniejszym portalu są elementami Miejskiego Systemu Informacji o Terenie Urzędu Miasta Jaworzna.

Dane pobierane są z serwera pełniącego rolę hurtowni danych przestrzennych opartej na wybranych materiałach pochodzących z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz innych baz Urzędu Miasta Jaworzna.

Interaktywny Plan Miasta ma charakter poglądowy. Prezentowane dane mogą mieć zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości.

__________________________________________________________________________________________________

Udostępniane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych!
__________________________________________________________________________________________________

Treść Internetowego Planu Miasta chroniona jest prawem autorskim.

Może on być wykorzystany jedynie w niezarobkowych zastosowaniach prywatnych lub naukowych, w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24 poz.83).

Urząd Miasta Jaworzna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z Internetowego Planu Miasta.

Zauważyłeś przekłamania w danych? Masz propozycję co do rozbudowy informacyjnej i funkcjonalnej? - Prosimy o zgłoszenia na adres webmaster@um.jaworzno.pl - chętnie je przeanalizujemy.

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms