__________________________________________________________________________________________________

Pomoc

Aby wybrać jeden z portali lub jedną z aplikacji Miejskiego Systemu Informacji o Terenie (MSIoT) kliknij w nagłówku serwisu na określony klawisz.
Przeglądarka automatycznie przeniesie Cię w żądane miejsce udostępniając określone funkcjonalności związane z tematyką portalu.

Uwaga !: Jeżeli nie jesteś pewien gdzie znaleźć właściwe funkcje, przejdź do serwisu głównego, gdzie opisane zostały poszczególne portale (zakładka 'serwisy').

Plan Miasta posiada indywidualny dokument zawierający instrukcję korzystania, dostępną po wybraniu przycisku z pytajnikiem.
Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms