__________________________________________________________________________________________________„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”


Projekt „Innowacyjne J@worzno – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.